Този сайт използва "бисквитки" (coockies). Разбрах
SELECT DISTINCT prods.id, prods.aver, prods.title_0, prods.title_0, prods.is_promo, prods.is_action, prods.is_razpr, prods.is_new, prods.catnom, (SELECT orderby FROM cats WHERE id=(SELECT cat_id FROM prod_cat WHERE prod_id=prods.`id` ORDER BY cat_id DESC LIMIT 1)) order_cat, (select count(prod_cat.id) from prod_cat where prod_id=prods.id and cat_id=109) is_kant, (select min(price) from prod_items where prod_id=prods.id) price, (select min(promo) from prod_items where prod_id=prods.id and promo is not null and promo > 0) promo, (select count(id) from prod_items where prod_id=prods.id and istatus in (2, 3, 4, 5)) promo_cnt, (SELECT name_0 FROM vals WHERE id=producer_id ) producername, producer_id FROM prods LEFT JOIN prod_cat ON prod_cat.prod_id=prods.id LEFT JOIN prod_vals ON prod_vals.prod_id=prods.id LEFT JOIN vals ON vals.id=prod_vals.val_id where prods.is_hidden=0 and not exists(select id from prod_cat where prod_id=prods.id and exists(select id from cats where id=prod_cat.cat_id and is_hidden=1)) and prod_cat.cat_id=227 ORDER BY order_cat, prod_cat.cat_id, prods.orderby, prods.aver, id DESC limit 0, 60
 

Сглобка за профил 08P.2400

08A.2702от 0.85 лв
 

Стъпка за профил 08P.2405

08A.2726от 2.60 лв
 

Тапа за профил 08P.2451

08A.2728от 2.50 лв
 

PVC тапа за профил 08P.2406

08A.2729от 1.17 лв
 

Люлка за парапет

08AP.7200от 3.31 лв
РАЗПРОДАЖБА
 

Стъклодържател осов

08AP.7201от 1.70 лв
РАЗПРОДАЖБА
 

Подов фланец за парапет

08AP.7202от 1.36 лв
РАЗПРОДАЖБА
 

Тясна гривна Ф50 мм

08AP.7206от 0.90 лв
РАЗПРОДАЖБА
 

Алуминиева тапа за Ф50 мм

08AP.7208от 2.15 лв
РАЗПРОДАЖБА
 

Тапа за Ф16 мм

08AP.7209от 0.78 лв
РАЗПРОДАЖБА
 

Дъга 90° за Ф16

08AP.7211от 2.59 лв
РАЗПРОДАЖБА
 

Фланец стенен с един отвор

08AP.7212от 1.99 лв
РАЗПРОДАЖБА
 

Стъклодържател дъга

08AP.7214от 1.44 лв
РАЗПРОДАЖБА
 

Дъно за стъклодържател

08AP.7215от 0.12 лв
РАЗПРОДАЖБА
 

Широка гривна

08AP.7217от 1.26 лв
РАЗПРОДАЖБА
 

Преход Ф40 към Ф40

08AP.7219от 2.39 лв
РАЗПРОДАЖБА
 

Преход Ф40 към Ф50

08AP.7220от 2.39 лв
РАЗПРОДАЖБА
 

Коляно 1/4 90°

08AP.7221от 5.62 лв
РАЗПРОДАЖБА
 

Коляно 1/8 135° скрит монтаж

08AP.7222от 4.21 лв
РАЗПРОДАЖБА
 

Стъклодържател краен

08AP.7223от 1.50 лв
РАЗПРОДАЖБА
 

Стъклодържател осов прав

08AP.7224от 1.84 лв
РАЗПРОДАЖБА
 

Панта за парапет

08AP.7225от 4.69 лв
РАЗПРОДАЖБА
 

Сюрме за парапет

08AP.7227от 6.18 лв
РАЗПРОДАЖБА
 

Дълъг фланец за парапет

08AP.7230от 4.71 лв
РАЗПРОДАЖБА
 

Декоративна връзка за парапет

08AP.7233от 2.77 лв
РАЗПРОДАЖБА
 

Дъга 135° за Ф16

08AP.7235от 2.59 лв
РАЗПРОДАЖБА
 

Декоративен ъгъл с люлка за Ф50

08AP.7238от 13.42 лв
РАЗПРОДАЖБА
 

Сглобка за профил 08P.2401

08А.2705от 1.25 лв
Назад

Филтър