D205. D206
« D113

D284FUL - 27 D114

 

Фрезер R5

18IF.H15D158 50.80 D1
D64
 

Фрезер R6

18IF.H13D158 30.70 D1
D64
 

Фрезер Z2 D28 S12

18IF.H41D158 105.75 D1
D64
 

Фрезер R5

18IF.H11D158 30.70 D1
D64
 

Фрезер 9,5/13 S8

18IF.H23D158 32.10 D1
D64
 

Фреза H13

18IF.H13D158 49.82 D1
 

Фреза H30

18IF.H30D158 60.32 D1
 

Фреза H11

18IF.H11.060.CD158 33.50 D1
 

Фрезер за гравиране V 22

18IF.H3.220.CD158 28.09 D1
 

Фреза 1G

18IF.1GAD158 86.50 D1
 

Фреза 45°

18IF.1DD158 98.26 D1
 

Фреза 32AA

18IF.32AAD158 74.41 D1
 

Дискова фреза

18IF.H22D158 27.14 D1
 

Фреза H25

18IF.H25D158 36.15 D1
 

Фреза H28

18IF.H28D158 41.90 D1
 

Фрезер 57.5 мм

18IF.14AD158 41.45 D1
 

Фрезер за панти 70 мм

18IF.14FD158 49.71 D1
 

Фрезенк

18IF.50SD158 25.23 D1
BACK