D205. D206
« D113

D284SAMET - 154 D114

 

Крак PVC регулируем

13KS.2336D158 1.20 D1
 

Ролков водач SAMET

12RS.5230D158 3.15 D1
 

Панта Самет 110° з.к.

11PS.5200D158 0.82 D1
 

Панта Самет 110° п.з.к.

11PS.5201D158 0.87 D1
 

Панта Самет 110° о.к.

11PS.5202D158 0.92 D1
 

Панта SAMET 160° - 165° з.к.

11PS.5210D158 4.65 D1
 

Панта Самет 45° о.к.

11PS.5205D158 1.95 D1
 

Панта Самет 30° з.к.

11PS.5208D158 2.90 D1
 

Панта Самет МИНУС 30°

11PS.5232D158 3.15 D1
 

Панта Самет МИНУС 45°

11PS.5233D158 3.15 D1
 

Панта Самет 15° з.к.

11PS.5231D158 3.15 D1
 

Панта Самет за стъкло

11PS.5240D158 1.65 D1
 

LED луна 12V DC, 0.72 W SAMET

05WS.9232D158 9.90 D1
D65
BACK