D205. D206

CONTACTS

rosi@rosi.bg
0700 166 11

D160

D161

D164: +359 42/620 660
GSM: +359 886/662 200
D359: +359 42/640 296

E-mail: rosi@rosi.bg

D360 – 042 / 699907

D56:
D162

D163

гр. София - Изток

София, кв."Гара Искър" - бивш АР3, ул."Мюнхен" 14

Тел: +359 2/ 979 82 42
GSM: +359 885 311 111
Факс: +359 2/ 973 24 98
Разкрой:+359 879 912 664

D56:
Понеделник - Петък
8:30 - 17:30 ч.
гр. София - Север

София, бул. "Илиянци" 12, (бивш завод за краностроене “Христо Смирненски”)

Тел: +359 2/ 934 29 98
GSM: +359 884 741 211

D56:
Понеделник - Петък
8:30 - 17:30 ч.
Събота 9:00 - 13:00 ч.
гр. Плевен - Склад

Плевен, Индустриална зона, ул. "Вит Амбалажно поле" 9

Тел:+359 64/ 822 200
GSM:+359 885 717 677
Разкрой:+359 884 068 197

D56:
Понеделник - Петък
8:30 - 17:30 ч.
гр. В. Търново - Склад

Велико Търново, ул."Н. Габровски" 73Д

Тел: +359 62/ 606 758
GSM:+359 882 622 644
Разкрой:+359 879 912 749

D56:
Понеделник - Петък
8:30 - 17:30 ч.
гр. Кърджали - Склад

Кърджали, бул."България" 99, (складова база Търговия)

Тел: +359 361/ 616 94
GSM: +359 889 875 078

D56:
Понеделник - Петък
8:30 - 17:30 ч.
гр. Благоевград - Склад

Благоевград, бул. "Васил Левски" 60

Тел: +359 73/ 835 593
GSM: +359 886 031 770
Разкрой:+359 884 989 466

D56:
Понеделник - Петък
8:30 - 17:30 ч.
гр. Русе - Склад

Русе, бул."3-ти Март" 74

Тел: +359 82/ 519 257
GSM: +359 894 301 405

D56:
Понеделник - Петък
8:30 - 17:30 ч.
гр. Бургас - Склад

Бургас, Промишлена зона Юг - Запад, ул.“Търговска“ 1

Тел: +359 56/ 848 171
GSM: +359 884 224 400
Факс: +359 56/ 848 171
Разкрой:+359 885 696 984

D56:
Понеделник - Петък
8:30 - 17:30 ч.
Събота 09:00 - 13:00 ч.
гр. Пазарджик – Склад

Пазарджик, ул."Царица Йоанна" 27

Тел: +359 34/ 444 400
GSM: +359 887 178 181, +359 879 912 692
Факс: +359 34/ 444 400
Разкрой:+359 879 912 665

D56:
Понеделник - Петък
8:30 - 17:30 ч.
гр. Варна - Склад

Варна, Промишлена зона - Запад, ул. "Уста К. Фичето" 33

Тел: +359 52/ 727 023
GSM: +359 885 224 400
Разкрой:+359 879 912 694

D56:
Понеделник - Петък
8:30 - 17:30 ч.
Централен офис - Стара Загора

Стара Загора, кв."Индустриален", ул. "Промишлена" 43, (срещу КАТ)

Тел:+359 42/ 620 660
GSM:+359 886 662 200
Факс:+359 42/ 640 296
email:rosi@rosi.bg

D56:
Понеделник - Петък
08:30 ч. - 17:30 ч.
Събота
09:00 ч. - 15:00 ч.

D49

D50


D366

D367

D368