D205. D206

CONTACTS

0700 166 11

D160

D161

D429: +359 42/620 660

D429: +359 42/ 699 900

D429: +359 42/ 660 771

D429: +359 884 44 00 93

D429: : +359 886 662 200
D359: +359 42/640 296

E-mail: [email protected]

D360: +359 42/699 907

D56:
D162

D163

гр. София - Изток

София, кв."Гара Искър" - бивш АР3, ул."Мюнхен" 14

Продажби: +359 2/ 979 82 42
Продажби: +359 885 311 111
Продажби: +359 886 159 966
Разкрой: +359 879 912 664

D56:
Понеделник - Петък
8:30 - 17:30 ч.
гр. София - Север

София, бул. "Илиянци" 12, (бивш завод за краностроене “Христо Смирненски”)

Продажби: +359 884 741 211
Продажби: +359 2 934 29 98

D56:
Понеделник - Петък
8:30 - 17:30 ч.
Събота
09:00 ч. - 13:00 ч.
гр. Плевен - Склад

Плевен, Индустриална зона, ул. "Вит Амбалажно поле" 9

Продажби: +359 64 822 200
Продажби: +359 884 980 534
Продажби: +359 888 122 308
Разкрой: +359 884 068 197

D56:
Понеделник - Петък
8:30 - 17:30 ч.
гр. В. Търново - Склад

Велико Търново, ул."Н. Габровски" 73Д

Продажби: +359 62/ 606 758
Продажби: +359 882 622 644
Продажби: +359 887 195 522
Разкрой: +359 879 912 749

D56:
Понеделник - Петък
8:30 - 17:30 ч.
гр. Кърджали - Склад

Кърджали, бул."България" 99, (складова база Търговия)

Продажби: +359 361/ 616 94
Продажби: +359 889 875 078
Продажби: +359 885 585 222

D56:
Понеделник - Петък
8:30 - 17:30 ч.
гр. Благоевград - Склад

Благоевград, бул. "Васил Левски" 60

Продажби: +359 73/ 835 593
Продажби: +359 884 068 230
Продажби: +359 886 031 770
Продажби: +359 879 912 685
Разкрой: +359 884 989 466

D56:
Понеделник - Петък
8:30 - 17:30 ч.
гр. Русе - Склад

Русе, бул."3-ти Март" 74

Продажби: +359 82 519 257
Продажби: +359 894 301 405


D56:
Понеделник - Петък
8:30 - 17:30 ч.
гр. Бургас - Склад

Бургас, Промишлена зона Юг - Запад, ул.“Търговска“ 1

Продажби: +359 56/ 848 171
Продажби: +359 882 664 428
Продажби: +359 888 778 533
Продажби: +359 884 224 400
Факс: +359 56/ 848 171
Разкрой: +359 885 696 984

D56:
Понеделник - Петък
8:30 - 17:30 ч.
Събота
09:00 ч. - 13:00 ч.
гр. Пазарджик – Склад

Пазарджик, ул."Царица Йоанна" 27

Продажби: +359 34/ 444 400
Продажби: +359 887 178 181
Продажби: +359 879 912 692
Факс: +359 34/ 444 400
Разкрой: +359 879 912 665

D56:
Понеделник - Петък
8:30 - 17:30 ч.
гр. Варна - Склад

Варна, Промишлена зона - Запад, ул. "Уста К. Фичето" 33

Продажби: +359 52 727 023
Продажби: +359 885 224 400
Разкрой: +359 879 912 694

D56:
Понеделник - Петък
8:30 - 17:30 ч.
Централен офис - Стара Загора

Стара Загора, кв."Индустриален", ул. "Промишлена" 43, (срещу КАТ)

Тел
Tel. +359 886 662 200
GSM 2
GSM 3
GSM 4
GSM 5
Факс:+359 42/ 640 296
email:[email protected]

D56:
Понеделник - Петък
08:30 ч. - 17:30 ч.
Събота
09:00 ч. - 15:00 ч.

D49

D50


D366

D367

D368