Този сайт използва "бисквитки" (coockies). Разбрах
SELECT DISTINCT prods.id, prods.aver, prods.title_0, prods.title_0, prods.is_promo, prods.is_action, prods.is_razpr, prods.is_new, prods.catnom, (SELECT orderby FROM cats WHERE id=(SELECT cat_id FROM prod_cat WHERE prod_id=prods.`id` ORDER BY cat_id DESC LIMIT 1)) order_cat, (select count(prod_cat.id) from prod_cat where prod_id=prods.id and cat_id=109) is_kant, (select min(price) from prod_items where prod_id=prods.id) price, (select min(promo) from prod_items where prod_id=prods.id and promo is not null and promo > 0) promo, (select count(id) from prod_items where prod_id=prods.id and istatus in (2, 3, 4, 5)) promo_cnt, (SELECT name_0 FROM vals WHERE id=producer_id ) producername, producer_id FROM prods LEFT JOIN prod_cat ON prod_cat.prod_id=prods.id LEFT JOIN prod_vals ON prod_vals.prod_id=prods.id LEFT JOIN vals ON vals.id=prod_vals.val_id where prods.is_hidden=0 and not exists(select id from prod_cat where prod_id=prods.id and exists(select id from cats where id=prod_cat.cat_id and is_hidden=1)) and prod_cat.cat_id=163 ORDER BY order_cat, prod_cat.cat_id, prods.orderby, prods.aver, id DESC limit 0, 60
 

Брава Обикновена - 70 мм

15P6.N750Kот 6.35 лв
 

Брава Секретна - 70 мм

15P6.N750Cот 6.35 лв
 

Брава WC - 70 мм

15P6.N750Bот 6.35 лв
 

Брава 90 мм, WC

15P6.0940B.90от 4.99 лв
ПРОМОЦИЯ
 

Брава 90 мм, Секретна

15P6.0940C.90от 4.99 лв
ПРОМОЦИЯ
 

Брава 90 мм, Обикновена

15P6.0940K.90от 4.99 лв
ПРОМОЦИЯ
 

Брава за алуминиева дограма

15P6.0155A.70от 4.80 лв
РАЗПРОДАЖБА
Назад

Филтър