Този сайт използва "бисквитки" (coockies). Разбрах
SELECT DISTINCT prods.id, prods.aver, prods.title_0, prods.title_0, prods.is_promo, prods.is_action, prods.is_razpr, prods.is_new, prods.catnom, (SELECT orderby FROM cats WHERE id=(SELECT cat_id FROM prod_cat WHERE prod_id=prods.`id` ORDER BY cat_id DESC LIMIT 1)) order_cat, (select count(prod_cat.id) from prod_cat where prod_id=prods.id and cat_id=109) is_kant, (select min(price) from prod_items where prod_id=prods.id) price, (select min(promo) from prod_items where prod_id=prods.id and promo is not null and promo > 0) promo, (select count(id) from prod_items where prod_id=prods.id and istatus in (2, 3, 4, 5)) promo_cnt, (SELECT name_0 FROM vals WHERE id=producer_id ) producername, producer_id FROM prods LEFT JOIN prod_cat ON prod_cat.prod_id=prods.id LEFT JOIN prod_vals ON prod_vals.prod_id=prods.id LEFT JOIN vals ON vals.id=prod_vals.val_id where prods.is_hidden=0 and not exists(select id from prod_cat where prod_id=prods.id and exists(select id from cats where id=prod_cat.cat_id and is_hidden=1)) and prod_cat.cat_id=112 ORDER BY order_cat, prod_cat.cat_id, prods.orderby, prods.aver, id DESC limit 0, 60
« КАТЕГОРИИ

ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ - 124 артикула

Голямото разнообразие от механизми за плъзгащи системи за мебели и интериорни врати улеснява планирането и организирането на пространството във Вашето жилище или офис.

 

Механизъм за система PS50

08MR.PS50от 36.68 лв
ПРОМОЦИЯ
 

Механизъм за система PS75

08MR.PS75от 6.60 лв
 

Механизъм МЕПА за стъкло за система SCK25

08MM.SCK25от 7.31 лв
РАЗПРОДАЖБА
 

Механизъм за система VENUS 01

08MM.VENUS 01от 181.30 лв
 

Механизъм за система ASTRA

08MR.ASTRAот 8.10 лв
 

Механизъм за система POLO

08MR.POLOот 10.30 лв
 

Mеханизъм за система PS15

08MR.PS15от 1.90 лв
РАЗПРОДАЖБА
 

Механизъм за система PS200

08MR.PS200от 795.00 лв
 

Mеханизъм за система PS30

08MR.PS30от 3.10 лв
 

Механизъм за система PS45

08MR.PS45от 5.05 лв
 

Механизъм за система PS75

08MT.PS75от 6.60 лв
 

Механизъм за система PS757

08MR.PS757от 18.90 лв
 

Механизъм за система PS76

08MT.PS76от 8.60 лв
 

Механизъм за система PS77

08MR.PS77от 7.10 лв
 

Механизъм за система PS80

08MR.PS80от 7.40 лв
 

Механизъм за система PS88

08MR.PS88от 33.50 лв
 

Горна/долна релса за система PS50

08PJ.3004от 7.43 лв
ПРОМОЦИЯ
 

Долна релса за система SFT60

08PA.1116.10от 10.50 лв
 

Горна релса за система PS30

08PP.1734.23от 4.50 лв
 

Делител за система ASTRA

08PA.2440от 41.40 лв
Назад

Филтър