Този сайт използва "бисквитки" (coockies). Разбрах
SELECT DISTINCT prods.id, prods.aver, prods.title_0, prods.title_0, prods.is_promo, prods.is_action, prods.is_razpr, prods.is_new, prods.catnom, (SELECT orderby FROM cats WHERE id=(SELECT cat_id FROM prod_cat WHERE prod_id=prods.`id` ORDER BY cat_id DESC LIMIT 1)) order_cat, (select count(prod_cat.id) from prod_cat where prod_id=prods.id and cat_id=109) is_kant, (select min(price) from prod_items where prod_id=prods.id) price, (select min(promo) from prod_items where prod_id=prods.id and promo is not null and promo > 0) promo, (select count(id) from prod_items where prod_id=prods.id and istatus in (2, 3, 4, 5)) promo_cnt, (SELECT name_0 FROM vals WHERE id=producer_id ) producername, producer_id FROM prods LEFT JOIN prod_cat ON prod_cat.prod_id=prods.id LEFT JOIN prod_vals ON prod_vals.prod_id=prods.id LEFT JOIN vals ON vals.id=prod_vals.val_id where prods.is_hidden=0 and not exists(select id from prod_cat where prod_id=prods.id and exists(select id from cats where id=prod_cat.cat_id and is_hidden=1)) and prod_cat.cat_id=122 ORDER BY order_cat, prod_cat.cat_id, prods.orderby, prods.aver, id DESC limit 0, 60
Ценова листа Разпродажба Промоция Акция « КАТЕГОРИИ

Профили за системи - 63 артикула

Предлагат се специално разработени релси и профили, съответстващи на механизмите за плъзгащи системи, даващи възможност за безпроблемно и безшумно движение при плъзгане.

 

Горна/долна релса за система PS50

08PJ.3004от 7.43 лв
ПРОМОЦИЯ
 

Долна релса за система SFT60

08PA.1116.10от 10.50 лв
 

Горна релса за система PS30

08PP.1734.23от 4.50 лв
 

Делител за система ASTRA

08PA.2440от 41.40 лв
 

Делител за система POLO

08PA.2484от 33.60 лв
 

Горна релса за система A396

08PJ.3001.10от 20.00 лв
 

Долна релса за система A396

08PJ.3002.10от 12.50 лв
 

Горна релса за система PS757

08PJ.3003.10от 22.00 лв
 

Долна релса за система A397

08PA.4595.10от 58.20 лв
 

Горна релса за система A397

08PA.4596.10от 77.40 лв
 

Долна релса за система SGM01

08PA.4597.10от 52.80 лв
 

Горна релса за система SGM01

08PA.4598.10от 38.40 лв
 

Долна релса за система SFT-005

08PA.AL-P-006.10от 44.10 лв
 

АП капак за долна релса SFT-005

08PA.AL-P-006K.10от 24.30 лв
 

Долна релса за система SGM04-2

08PA.AL13.10от 87.00 лв
 

Горна релса за система SGM04-2

08PA.AL14.10от 89.00 лв
 

Горна релса за система SCK40

08PA.AL40C.10от 40.20 лв
 

Долна релса за система SFT60

08PA.AL91U.10от 13.80 лв
 

Горна релса за система SKS95

08P.AL95.10от 29.55 лв
 

Долно крило за система SCK12

08PA.ALSC10от 32.10 лв
 

Долна релса за система SCK12

08PA.ALSC80от 20.10 лв
 

Горна релса за система SCK12

08PA.ALSC90от 24.00 лв
 

Горна релса за система SFT60

08P.ALSFT60.10от 73.80 лв
 

Горна релса за система SKS100

08PA.AL100.10от 87.00 лв
 

Горна/ долна релса за система SCK25

08PM.AL26от 8.22 лв
РАЗПРОДАЖБА
 

PVC ламела за щора

08RP.0001.03от 7.00 лв
Назад

Филтър