Този сайт използва "бисквитки" (coockies). Разбрах
SELECT DISTINCT prods.id, prods.aver, prods.title_0, prods.title_0, prods.is_promo, prods.is_action, prods.is_razpr, prods.is_new, prods.catnom, (SELECT orderby FROM cats WHERE id=(SELECT cat_id FROM prod_cat WHERE prod_id=prods.`id` ORDER BY cat_id DESC LIMIT 1)) order_cat, (select count(prod_cat.id) from prod_cat where prod_id=prods.id and cat_id=109) is_kant, (select min(price) from prod_items where prod_id=prods.id) price, (select min(promo) from prod_items where prod_id=prods.id and promo is not null and promo > 0) promo, (select count(id) from prod_items where prod_id=prods.id and istatus in (2, 3, 4, 5)) promo_cnt, (SELECT name_0 FROM vals WHERE id=producer_id ) producername, producer_id FROM prods LEFT JOIN prod_cat ON prod_cat.prod_id=prods.id LEFT JOIN prod_vals ON prod_vals.prod_id=prods.id LEFT JOIN vals ON vals.id=prod_vals.val_id where prods.is_hidden=0 and not exists(select id from prod_cat where prod_id=prods.id and exists(select id from cats where id=prod_cat.cat_id and is_hidden=1)) and prod_cat.cat_id=189 ORDER BY order_cat, prod_cat.cat_id, prods.orderby, prods.aver, id DESC limit 0, 60
« КАТЕГОРИИ

ПОДОВИ НАСТИЛКИ - 45 артикула

 

Ламиниран паркет - Ихлара

03ML.01.639от 24.73 лв
 

Ламиниран паркет - Финике

03ML.01.752от 24.73 лв
 

Ламиниран паркет - Шафран

03ML.02.797от 28.42 лв
 

Ламиниран паркет - Галата

03ML.02.801от 28.42 лв
 

Ламиниран паркет - Олимпус

03ML.03.590от 31.75 лв
 

Ламиниран паркет - Бергамо

03ML.05.513от 30.60 лв
 

Ламиниран паркет - Фетхие

03ML.07.685от 26.93 лв
 

Ламиниран паркет - Картепе

03ML.09.642от 23.53 лв
 

Ламиниран паркет - Сумела

03ML.09.643от 23.53 лв
 

Ламиниран паркет - Изник

03ML.09.690от 23.53 лв
 

Ламиниран паркет - Трува

03ML.09.719от 23.53 лв
Назад