D221

Продукт, АРТ. НОМЕР Производител Продукт Заглавие Цена за ЦЕНА, лв. Материал
08PP.0010 ROSI Механизъм за ролетна щора за шкаф РОСИ бр. 7.50 PVC  
08MR.PS200.1800 ROSI Mеханизъм за плъзгаща система PS200 за 2 бр. врати РОСИ к-т 535.00 Стомана/ PVC  
08MR.PS200.2000 ROSI Mеханизъм за плъзгаща система PS200 за 2 бр. врати РОСИ к-т 535.00 Стомана/ PVC  
08MR.PS200.2400 ROSI Mеханизъм за плъзгаща система PS200 за 2 бр. врати РОСИ к-т 620.00 Стомана/ PVC  
08MM.VENUS 01.1670 MEPA Mеханизъм за плъзгаща система VENUS 01 за 1 бр. врата MEPA к-т 176.90 Стомана/ PVC  
08MM.VENUS 01.2400 MEPA Mеханизъм за плъзгаща система VENUS 01 за 1 бр. врата MEPA к-т 207.50 Стомана/ PVC  
08MR.PS300 ROSI Mеханизъм за плъзгаща система PS300 - CORONA за 2 бр. чупещи врати (две крила) с 2 бр. плавно прибиране РОСИ к-т 81.90 Стомана/ PVC  
08MR.PS500 ROSI Механизъм за плъзгаща система PS500 - ALTAR за 2 бр. врати с 4 бр. плавно прибиране РОСИ к-т 47.50 Стомана/ PVC  
08MM.03MKK2 MEPA Механизъм за плъзгаща система 03МКК2 за 1 бр. чупеща врата (от две крила) MEPA к-т 21.90 Стомана/ PVC  
08MR.PS30 ROSI Механизъм за плъзгаща система PS30 за 1 бр. врата РОСИ к-т 3.10 Стомана/ PVC  
08MR.PS45 ROSI Механизъм за плъзгаща система PS45 за 1 бр. врата РОСИ к-т 5.05 Стомана/ PVC  
08MR.PS50 ROSI Механизъм за плъзгаща система PS50 - PORTO за 2 бр. врати с 4 бр. плавно прибиране РОСИ к-т 48.90 Стомана/ PVC  
08MR.PS75 ROSI Механизъм за плъзгаща система PS75 за 1 бр. врата РОСИ к-т 6.60 Стомана/ PVC  
08MR.PS76 ROSI Механизъм за плъзгаща система PS76 за 1 бр. врата РОСИ к-т 8.20 Стомана/ PVC  
08MR.PS77 ROSI Механизъм за плъзгаща система PS77 за 1 бр. врата РОСИ к-т 7.10 PVC/Стомана  
08MR.PS80 ROSI Механизъм за плъзгаща система PS80 за 1 бр. врата РОСИ к-т 7.40 Стомана/ PVC  
08MR.PS88 ROSI Механизъм за плъзгаща система PS88 за 2 бр. врати с 2 бр. плавно прибиране РОСИ к-т 33.50 Стомана/ PVC  
08MM.SFT007 MEPA Mеханизъм за плъзгаща система SFT007 за 2 бр. врати с 2 бр. плавно прибиране MEPA к-т 47.50 Стомана/ PVC  
08MM.SFT60 MEPA Mеханизъм за плъзгаща система SFT60 за 2 бр. врати с 4 бр. плавно прибиране MEPA к-т 126.80 Стомана/ PVC  
08MM.PKM80M MEPA Механизъм за плъзгаща система PKM80M за 1 бр. врата MEPA к-т 8.90 Стомана/ PVC  
08MR.A396.2 ROSI Механизъм за плъзгаща система A396 за 2 бр. или 3 бр. врати РОСИ к-т 27.70 Стомана/ PVC  
08MR.A396.3 ROSI Механизъм за плъзгаща система A396 за 2 бр. или 3 бр. врати РОСИ к-т 38.70 Стомана/ PVC  
08MR.A397 ROSI Механизъм за плъзгаща система A397 за 2 бр. врати с 4 бр. плавно прибиране РОСИ к-т 69.90 Стомана/ PVC  
08MM.SCK12 MEPA Механизъм за плъзгаща система SCK12 (за стъкло) за 2бр. врати MEPA к-т 13.10 Стомана/ PVC  
08MM.SCK35C MEPA Механизъм за плъзгаща система SCK35C (за стъкло) за 1 бр. врата MEPA к-т 13.10 Стомана/ PVC  
08MM.SCK40 MEPA Mеханизъм за плъзгаща система SCK40 (за стъкло) за 1 бр. врат MEPA к-т 92.00 Стомана/ PVC  
08MM.SGM01.2 MEPA Mеханизъм за плъзгаща система SGM01 за 2 бр. врати MEPA к-т 21.45 Стомана/ PVC  
08MM.SGM01.1 MEPA Mеханизъм за плъзгаща система SGM01 за 2 бр. врати MEPA к-т 23.45 Стомана/ PVC  
08MM.SGM04-2.10 MEPA Mеханизъм за плъзгаща система SGM04-2 за 2 бр. врати MEPA к-т 36.00 Стомана/ PVC  
08MM.SGM04-2.11 MEPA Mеханизъм за плъзгаща система SGM04-2 за 2 бр. врати MEPA к-т 47.50 Стомана/ PVC  
08MM.SKM15.23 MEPA Механизъм за плъзгаща система SKM15 за 1 бр. вратa MEPA к-т 2.99 Стомана/ PVC  
08MM.SKM22-43 MEPA Механизъм за плъзгаща система SKM22-43 за 2 бр. врати MEPA к-т 15.30 Стомана/ PVC  
08MM.SKM40 MEPA Механизъм за плъзгаща система SKM40 за 1 бр. вратa MEPA к-т 6.70 Стомана/ PVC  
08MM.SKM80AYC MEPA Механизъм за плъзгаща система SKM80AYC за 1 бр. врата MEPA к-т 8.00 Стомана/ PVC  
08MM.SLIDER MEPA Механизъм за плъзгаща система SLIDER за 2бр. врати с 4 бр. плавно прибиране MEPA к-т 77.20 Стомана/ PVC  
08MR.PS150 ROSI Механизъм за плъзгаща система PS150 - ASTRA за 1 бр. врата РОСИ к-т 8.10 Стомана/ PVC  
08MR.PS757 ROSI Mеханизъм за плъзгаща система PS757 за 1 бр. врата РОСИ к-т 16.30 Стомана/ PVC  
08MM.SKS99C-60 MEPA Механизъм за плъзгаща система SKS99C-60 за 1 бр. врата MEPA к-т 22.90 Стомана/ PVC  
08MM.SKS100 MEPA Mеханизъм за плъзгаща система SKS100 - за 1 бр. врата MEPA к-т 34.10 Стомана/ PVC  
08MR.PS250 ROSI Механизъм за плъзгаща система PS250 - POLO за 1 бр. врата РОСИ к-т 10.30 Стомана/ PVC  
08MM.SFT005 MEPA Механизъм за плъзгаща система SFT005 за 2 бр. врати с 2 бр. плавно прибиране MEPA к-т 74.50 Стомана/ PVC  
08MR.PS180 ROSI Механизъм за плъзгаща система PS180 за 1 бр. врата с 2 бр. плавно прибиране РОСИ к-т 41.90 Стомана/ PVC  
08MR.PS400.3 ROSI Механизъм за плъзгаща система PS400.3 - GEMINI за 3 бр. врати с 10 бр. плавно прибиране РОСИ к-т 209.00 Стомана/ PVC  
08MR.PS400.2 ROSI Механизъм за плъзгаща система PS400.2 - GEMINI за 2 бр. врати с 8 бр. плавно прибиране РОСИ к-т 114.90 Стомана/ PVC