D221 Кухненски механизми

Кат.ном. Продукт Производител Вид Размер D3 D305
10GC.3130 Кош за пране за вграждане - за шкаф 300, 350, 400 мм CAGDAS Долен ред 400 мм    
10KC.1002 Кошница 1/2 - за шкаф 800 мм CAGDAS Долен ред 650 х 350 х 700 мм    
10KC.1027 Кошница с плавно прибиране - за шкаф 300, 350, 400 мм CAGDAS Долен ред 400 мм    
10KC.1033 Кошница с плавно прибиране, странично водене - за шкаф 150, 200, 250 мм CAGDAS Долен ред 250 мм    
10KC.1087 Кошница 45° - за шкаф 250 мм CAGDAS Долен ред 250 мм    
10KC.1089 Кошница въртяща - за шкаф 500 мм CAGDAS Долен ред 500 мм    
10KC.1105.900 Кошница за под мивка - за шкаф 900 мм CAGDAS Долен ред 900 мм    
10KC.2010 Поставка за чинии за вграждане - за шкаф 500, 600, 700, 800, 900 мм CAGDAS Горен ред 900 мм    
10KC.2150 Поставка за чаши - за шкаф 500, 600, 700, 800, 900 mm CAGDAS Горен ред 900 мм    
10KC.4192 Килер телеск. със 7 кошници - за шкаф 300, 350, 400, 450 мм CAGDAS Килери 400 мм    
10KC.5190 Килер телеск. с плавно прибиране с 4 кошници - за шкаф 300, 350, 400, 450 мм CAGDAS Килери 450 мм    
10KC.5191 Килер телеск. с плавно прибиране с 5 кошници - за шкаф 300, 350, 400, 450 мм CAGDAS Килери 450 мм    
10KC.5192 Килер телеск. с плавно прибиране със 7 кошници - за шкаф 300, 350, 400, 450 мм CAGDAS Килери 450 мм    
10KG.1202 Механизъм за вграждане за сляп ъгъл Quaturis S - за шкаф 1000 мм GRASS Долен ред За шкаф 1000 мм    
10KH.1229.900 Кошница странично водене - за шкаф 900 мм   Долен ред 900 мм    
10KH.1232 Кошница странично водене - за шкаф 800, 900 мм   Долен ред 800 мм    
10KJ.1521 Кошница долно водене - за шкаф 400 мм   Долен ред 400 мм    
10KK.1047 Кошница с плавно прибиране, странично водене, скрит водач - за шкаф 400, 600, 800, 900 мм РОСИ Долен ред 900 мм    
10KK.1048 Кошница странично водене с плавно прибиране - за шкаф 400, 450, 500, 600, 800, 900 мм   Долен ред 900 мм    
10KK.1052 Кошница странично водене, с плавно прибиране, скрит водач - за шкаф 400, 450, 500, 600, 800, 900 мм   Долен ред 900 мм    
10KK.1054 Кошница с плавно прибиране, странично водене, скрит водач - за шкаф 600, 800, 900 мм РОСИ Долен ред 900 мм    
10KK.1055 Кошница с плавно прибиране, странично водене, скрит водач - за шкаф 600, 800, 900 мм РОСИ Долен ред 900 мм    
10KK.1139 Кошница въртяща 1/2 - за шкаф 800 мм   Долен ред 800 мм    
10KK.1148 Кошница за под мивка с плавно прибиране, странично водене, скрит водач - за шкаф 800, 900 мм РОСИ Долен ред 900 мм    
10KK.1202 Механизъм за вграждане за сляп ъгъл - за шкаф 900 мм   Долен ред 900 мм    
10KK.1330 Механизъм за сляп ъгъл с плавно прибиране - за шкаф 900 мм   Долен ред 900 мм    
10KK.1333 Кошница странично водене, с плавно прибиране, скрит водач - за шкаф 150, 200 мм   Долен ред 200 мм    
10KK.1334 Кошница с плавно прибиране, странично водене, скрит водач - за шкаф 150, 200 мм   Долен ред 200 мм    
10KK.1335 Кошница с плавно прибиране, странично водене, скрит водач - за шкаф 150, 200 мм РОСИ Долен ред 200 мм    
10KK.1340 Механизъм за глух шкаф с плавно прибиране - за шкаф 900 мм   Долен ред 900 мм    
10KK.1342 Механизъм за вграждане в сляп ъгъл, с плавно прибиране - за шкаф 900 мм РОСИ Долен ред 900 мм    
10KK.1350 Кошница въртяща 3/4 - за шкаф 800 мм   Долен ред 800 мм    
10KK.1410 Кошница долно водене плавно прибиране - за шкаф 150, 200, 300, 400 мм   Долен ред 400 мм    
10KK.1536 Кошница за препарати с плавно прибиране - за шкаф 400 мм РОСИ Долен ред 400 мм    
10KK.1625 Кошница за препарати, плавно прибиране, странично водене - за шкаф 250 мм РОСИ   250 мм    
10KK.1803 Кошница с плавно прибиране, странично водене, скрит водач - за шкаф 300 мм РОСИ Долен ред 300 мм    
10KK.1980 Кошница странично водене, плавно прибиране - за шкаф 200 мм   Долен ред 200 мм    
10KK.2323 Отцедник за вграждане - за шкаф 600, 700, 800, 900 мм   Горен ред 900 мм    
10KK.2324 Отцедник за вграждане - за шкаф 600, 700, 800, 900 мм РОСИ Горен ред 900 мм    
10KK.5193 Килер H1870-2170 мм с 6 кошници, челно отваряне и плавно прибиране - за шкаф 300, 400 мм РОСИ Килери 400 мм    
10KK.5194 Килер H1570-1870 мм с 5 кошници, челно отваряне и плавно прибиране - за шкаф 300, 400 мм РОСИ Килери 400 мм    
10KS.E002L Кошница Sige - INFINITY с челно отваряне и плавно прибиране - за шкаф 150 мм и 200 мм SIGE Долен ред 200 мм    
10KS.E004 Кошница Sige - INFINITY с челно отваряне и плавно прибиране - за шкаф 400 мм SIGE Долен ред 400 мм    
10KS.E254 Килер Sige - INFINITY H1215-1515 мм с 3 кошници, челно отваряне и плавно прибиране - за шкаф 400 мм SIGE Килери 400 мм    
10KS.E255 Килер Sige - INFINITY H1615-1915 мм с 4 кошници, челно отваряне и плавно прибиране - за шкаф 400 мм SIGE Килери 400 мм    
10KS.E256 Килер Sige - INFINITY H1880-2180 мм с 5 кошници, челно отваряне и плавно прибиране - за шкаф 400 мм SIGE Килери 400 мм    
10KS.E258 Килер Sige - INFINITY H1880-2180 мм с 5 кошници, челно отваряне и плавно прибиране - за шкаф 150 мм SIGE Килери 150 мм    
10KS.E295 Килер Sige - INFINITY H1880 мм с 5 кошници и странично отваряне с лостова система - за шкаф 400 мм SIGE Килери 400 мм    
10KS.E350 Механизъм Sige - INFINITY за вграждане в сляп ъгъл, с плавно прибиране - за шкаф 900 мм SIGE Долен ред 900 мм    
10KS.E371 Механизъм Sige - INFINITY - две нива за вграждане в сляп ъгъл, монтаж върху рафт - за шкаф 900 мм SIGE Долен ред 900 мм    
10KS.G002L Кошница Sige - GREEN LINE с челно отваряне и плавно прибиране - за шкаф 150 мм SIGE Долен ред 150 мм    
10KS.G700A Механизъм Sige за под мивка с плавно прибиране, планка за захващане за челен панел - за шкаф 900 мм SIGE Долен ред 900 мм    
10KS.G700B Механизъм Sige за под мивка с плавно прибиране, планка за захващане за челен панел - за шкаф 900 мм SIGE Долен ред 900 мм    
10KS.M002L Кошница Sige - MATERIA с челно отваряне и плавно прибиране - за шкаф 150 мм SIGE Долен ред 150 мм    
10KS.M258 Килер Sige - MATERIA H1880-2180 мм с 5 кошници, челно отваряне и плавно прибиране - за шкаф 150 мм SIGE Килери 150 мм    
10KS.M295 Килер Sige - MATERIA H1880 мм с 5 кошници и странично отваряне с лостова система - за шкаф 400 мм SIGE Килери 400 мм    
10KS.M350 Механизъм Sige - MATERIA за вграждане в сляп ъгъл, с плавно прибиране - за шкаф 900 мм SIGE Долен ред 900 мм    
10KS.M371 Механизъм Sige - MATERIA - две нива за вграждане в сляп ъгъл, монтаж върху рафт - за шкаф 900 мм SIGE Долен ред 900 мм    
10KS.P002L Кошница Sige - MATERIA с челно отваряне и плавно прибиране - за шкаф 150 мм и 200 мм SIGE Долен ред 200 мм    
10KS.М254 Килер Sige - MATERIA H1215-1515 мм с 3 кошници, челно отваряне и плавно прибиране - за шкаф 400 мм SIGE Килери 400 мм    
10KS.М255 Килер Sige - MATERIA H1615-1915 мм с 4 кошници, челно отваряне и плавно прибиране - за шкаф 400 мм SIGE Килери 400 мм    
10KS.М256 Килер Sige - MATERIA H1880-2180 мм с 5 кошници, челно отваряне и плавно прибиране - за шкаф 400 мм SIGE Килери 400 мм